دریافت
حجم: 6.64 مگابایت
توضیحات: دانلود نرم افزار قرآن همراه


دریافت
حجم: 61.1 مگابایت
توضیحات: پوشه حاوی فایلهای صوتی قرآن


راهنمایی:فایل زیپ را از حالت زیپ خارج کنیدوپوشه حاصل راکه پوشه حاوی فایلهای صوتی قرآن است در ریشه رم کپی کنید


دریافت فایل با صلوات