وای برما از غربت مهدی(عج)
ازمأموریت که برگشت،باخوشحالی پرسید:فرمانده گمراه کردن اینهاچه فایده ای دارد؟

ابلیس گفت:امام اینهاکه بیاید،عمرما تمام میشود،اینهاراکه غافل کنیم امامشان دیرترمی آید.

باکنجکاوی پرسید:این هفته پرونده هاچطوربود؟

ابلیس نگاهی انداخت وگفت:مگرصدای گریه آقایشان را نمیشنوی؟بیا تا لااقل غصه‌اش را بخوریم و در آسیای این غصه برای او خرد شویم !

بیا نگذاریم بیش از این عزیز فاطمه سر بر دیوارهای بی‌کسی بگذارد و غربت زده اشک بریزد ، بیا .....

آقاجان شرمنده بازهم بااعمالمان دلت راشکستیم

الهم عجل لولیک الفرج.آمین