من آمدم سر بازار ،تا تو مرا بخری


 

بدون توشب و روزم نمیشود سپری

بجز تو ازتو نداریم خواهش دگری

اگر چه یوسفی اما به شیوه ای دیگر

من آمدم سر بازار،تا  تو مرا بخری

زهیر را وسط خیمه جد تو خرید آقا

چه میشود به نگاهی دل مرا بخری

چه روزها که یک به یک غروب شده بی تو

چه خوب میشود ای جان،دمی به ما گذری

نثار خاک قدومت هزار بار دهم جان

بدم،ولی چه میشود آقا،که این بدو بخری
.
الهم بحق محمد(ص)وآل محمد(ص)عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر:آمین


شعر:محسن حسینی