دانلود مداحی جواز نوکریمو تو باطل نکن ، نگاه به این گدای ناقابل نکنحرم شده فکر هر روزم ، زداغ هجر تو می سوزم

جواز نوکریمو تو باطل نکن ، نگاه به این گدای ناقابل نکن ، حرم ندیده من رو زیر گل نکن

جسین آقای من ، حسین آقای من ، حسین آقای من

 

با این که از دوری بی تابم ، به یاد شیش گوشه می خوابم

تو روضه دلمو عاشق میکنم ، شبا میون روضه هق هق میکنم ، اگه نیام زیارتت دق میکنم

جسین آقای من ، حسین آقای من ، حسین آقای من

دانلود مداحی