میکس زیبای مداحی روزای بی تو چه غمگینه محمود کریمی توسط نای دل


روزای بی تو چه غمگینه شبای بی تو چه سنگینه

هر چی فراغه تو دلگیره خیال وصل تو شیرینه

یه روز میرسه که دامنت رو بگیرم که دامنت رو بگیرم
خدا نکنه تو رو ندیده بمیرم

دوباره باز تنگه غروب هوای تو کرده دلم
قدم رو چشام بزارو بشین پای درد دلم

یا ابا الصالح
یا ابا الصالح

تو انتظار تو دنیامه رسیدن به تو رویامه
تو انتظار تو دنیامه رسیدن به تو فردامه

تو شهرمون همه میدونن که زندگیم ماله آقامه
سفر یه روزی باید به آخر برسه میترسم اقا که عمر من سر برسه

هنوز دل پیر فلک اگه بیای جون میگیره زمین آشفته ما دوباره سامون میگیره
یا ابا الصالح

یا ابا الصالح


دریافت
توضیحات: روزای بی تو چه غمگینه محمود کریمی