زینب کبری سلام الله علیه

حضرت زینب کبری سلام الله علیها،پیامبر خون شهدای کربلا و همراه حسین «ع »در نهضت خونین عاشورا.حضرت زینب،دختر امیر المؤمنین و فاطمه زهرا«ع »در سال پنجم هجری،روز 5 جمادی الاولی در مدینه،پس از امام حسین «ع »به دنیا آمد.از القاب اوست:عقیله بنی هاشم،عقیله طالبیین، موثقه، عارفه، عالمه، محدثه، فاضله،کامله، عابده آل علی.

زینب را مخفف «زین اب »دانسته اند،یعنی زینت پدر.

امام حسین «ع »هنگام دیدار، به احترامش از جا برمی خاست.زینب کبری،از جدش رسول خدا و پدرش امیر المؤمنین و مادرش فاطمه زهرا«ع »حدیث روایت کرده است

هنگام تولد حضرت زینب،چون پیامبر(ص)در سفربودند،حضرت فاطمه(س)از امیرالمؤمنین علی(ع)درخواست کرد که نامی برای فرزندشان انتخاب کند. آن حضرت در جواب گفت: من بر پیامبرخدا(ص)سبقت نمی‌گیرم، صبر می‌کنیم تا ایشان از سفر برگردند.چون پیامبرخدا(ص)از سفربازگشتند و خبر تولد نوزادحضرت فاطمه(س)را از زبان امیرالمؤمنین علی(ع)شنیدندفرمودند: فرزندان فاطمه(س)فرزندان منند ولی من هم در انتخاب نام برخداوند سبقت نمیگیرم. پس از آن جبرئیل نازل شد و پیام آورد که خداوند سلام می‌رساند و می‌گوید: نام این دختر را زینب بگذارید که این نام را در لوح محفوظ نوشته‌ام. آن گاه پیامبرخدا(ص)زینب(س)را گرفت و بوسید و گفت: توصیه می‌کنم که همه این دختر را احترام کنند، که او مانندخدیجه کبری(س)است.