آیا کسی هست مرا یاری کند؟


همانقدرکه درغیبتش مقصریم،در ظهورش   مؤثریم

هَل مِن ناصرٍ یَنصُرُنی مولایمان  امام زمان (عجل ا...فرجه)به گوش می رسد،

آیا کسی هست مرا یاری کند؟


الهم عجل لولیک الفرج.آمین