شب جمعه شب زیارتی اباعبدالله الحسین(ع)
دل ندارم که به معشوق زمینی بدهم


                                 دل من گوشه صحنت به خدا جا مانده